Kategorie
Wpisy

Podpisujesz umowę z klientem na prowadzenie sprawy.W sumie wydaje Ci się, że to oczywiste do czego się zobowiązujesz, a co jest po stronie klienta…

👉Podpisujesz umowę z klientem na prowadzenie sprawy. W sumie wydaje Ci się, że to oczywiste do czego się zobowiązujesz, a co jest po stronie klienta…

🤔Ale czy na pewno?

↪️Upewnij się czy masz to dobrze sformułowane w umowie i jak konkretnie określasz zobowiązania stron…⚠️

❇️Twoje zobowiązania:

➡️Wykonać zlecenie dochowując należytej staranności, zgodnie z zasadami etyki adwokackiej i obowiązującymi przepisami prawa;
➡️Udzielać Zleceniodawcy wszelkich istotnych informacji o przebiegu sprawy w formie ustnej lub wiadomości e-mail na adres wskazany w komparycji Umowy;
➡️Uzyskać zgodę Zleceniodawcy na czynności, które powodują, że dalsze prowadzenie sporu jest niecelowe lub niemożliwe, w szczególności: zawarcie ugody, zrzeczenie się roszczenia, uznanie zarzutu potrącenia, cofnięcie pozwu. O ile to będzie możliwe zgoda powinna mieć formę pisemną.
➡️Zachować w tajemnicy (tajemnica adwokacka) informacje uzyskane od Zleceniobiorcy w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie przekazywać bez pisemnej zgody Zleceniodawcy żadnych oznaczonych jako poufne informacji, czy też dokumentów osobom trzecim z wyłączeniem osób współpracujących ze Zleceniobiorcą.

❇️Zobowiązania klienta:

➡️Terminowo udzielać Ci wszelkich informacji dotyczących sprawy, a także przekazać wszelkie dokumenty mające związek ze sprawą – uwaga: co w przypadku braku udzielenia informacji lub przekazania dokumentów w oczekiwanym przez Ciebie termie? Warto zastrzec w umowie, że dokonanie wówczas takiej czynności wyceniane i rozliczane będzie odrębnie, niezależnie od wynagrodzenia określonego w umowie

➡️Pokryć wszelkie koszty procesu, w szczególności: koszt opłaty sądowej i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, a także koszty dojazdu na rozprawy.

👉O jakich zobowiązaniach jeszcze wg Ciebie warto pomyśleć? 🧠

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *